UE-CE

Krótki opis:


Instrukcja projektu

▍Co to jest certyfikat CE?

Znak CE jest „paszportem” dla produktów wchodzących na rynek UE i na rynek krajów Stowarzyszenia Wolnego Handlu UE. Wszelkie określone produkty (objęte nową dyrektywą metodyczną), wyprodukowane poza UE lub w państwach członkowskich UE, w celu swobodnego obrotu na rynku UE, muszą być zgodne z wymogami dyrektywy i odpowiednimi normami zharmonizowanymi, zanim zostaną wprowadzone do obrotu w UE i umieścić znak CE. Jest to obowiązkowy wymóg prawa UE dotyczącego produktów pokrewnych, który zapewnia jednolity minimalny standard techniczny dla handlu produktami różnych krajów na rynku europejskim i upraszcza procedury handlowe.

▍Co to jest dyrektywa CE?

Dyrektywa jest dokumentem legislacyjnym ustanowionym przez Radę Wspólnoty Europejskiej i Komisję Europejską na podstawie upoważnienia Traktat Wspólnoty Europejskiej. Obowiązujące dyrektywy dotyczące akumulatorów to:

2006/66 / WE i 2013/56 / UE: dyrektywa dotycząca baterii. Baterie zgodne z tą dyrektywą muszą posiadać oznaczenie kosza na śmieci;

2014/30 / UE: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa EMC). Baterie zgodne z tą dyrektywą muszą mieć znak CE;

2011/65 / UE: dyrektywa ROHS. Baterie zgodne z tą dyrektywą muszą mieć znak CE;

Porady: Tylko wtedy, gdy produkt jest zgodny ze wszystkimi dyrektywami CE (należy wkleić znak CE), można wkleić znak CE, jeśli wszystkie wymagania dyrektywy są spełnione.

▍ Konieczność ubiegania się o certyfikat CE

Każdy produkt z różnych krajów, który chce wejść do UE i Europejskiej Strefy Wolnego Handlu, musi ubiegać się o certyfikat CE i oznaczenie CE na produkcie. Dlatego certyfikacja CE jest paszportem dla produktów wprowadzanych do UE i Europejskiej Strefy Wolnego Handlu.

▍ Korzyści z ubiegania się o certyfikację CE

1. Przepisy, regulacje i normy koordynacyjne UE są nie tylko duże pod względem ilości, ale także złożone pod względem treści. Dlatego uzyskanie certyfikatu CE jest bardzo mądrym wyborem, aby zaoszczędzić czas i wysiłek, a także zmniejszyć ryzyko;

2. Certyfikat CE może w maksymalnym stopniu pomóc w zdobyciu zaufania konsumentów i instytucji nadzoru rynku;

3. Może skutecznie zapobiegać sytuacji nieodpowiedzialnych zarzutów;

4. W obliczu sporu certyfikacja CE stanie się prawnie ważnym dowodem technicznym;

5. Po ukaraniu przez kraje UE jednostka certyfikująca będzie wspólnie ponosić ryzyko z przedsiębiorstwem, zmniejszając tym samym ryzyko przedsiębiorstwa.

▍Dlaczego MCM?

● MCM posiada zespół techniczny składający się z ponad 20 specjalistów zajmujących się certyfikacją CE baterii, którzy zapewniają klientom szybsze i dokładniejsze oraz najnowsze informacje o certyfikacji CE;

● MCM dostarcza klientom różne rozwiązania CE, w tym dyrektywy LVD, EMC, baterii itp

● Firma MCM do dnia dzisiejszego przeprowadziła ponad 4000 testów CE baterii na całym świecie 


  • Poprzedni:
  • Kolejny:

  • Wpisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas