UE- CE

Krótki opis:


Instrukcja projektu

▍Co to jest certyfikat CE?

Znak CE jest „paszportem” produktów na rynek UE oraz na rynek krajów należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.Wszelkie produkty określone (objęte dyrektywą nowej metody), niezależnie od tego, czy zostały wyprodukowane poza UE, czy w państwach członkowskich UE, aby mogły swobodnie krążyć na rynku UE, muszą być zgodne z wymogami dyrektywy i odpowiednimi normami zharmonizowanymi, zanim zostaną wprowadzone na rynek UE i opatrzone znakiem CE.Jest to obowiązkowy wymóg prawa UE dotyczącego produktów powiązanych, który zapewnia jednolity minimalny standard techniczny dla handlu produktami różnych krajów na rynku europejskim i upraszcza procedury handlowe.

▍Co to jest dyrektywa CE?

Dyrektywa jest dokumentem legislacyjnym ustanowionym przez Radę Wspólnoty Europejskiej i Komisję Europejską z upoważnieniaTraktat Wspólnoty Europejskiej.Obowiązujące dyrektywy dotyczące akumulatorów to:

2006/66/WE i 2013/56/UE: Dyrektywa w sprawie baterii.Baterie zgodne z tą dyrektywą muszą mieć oznaczenie kosza na śmieci;

2014/30 / UE: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (dyrektywa EMC).Baterie zgodne z tą dyrektywą muszą posiadać znak CE;

2011/65/UE: dyrektywa ROHS.Baterie zgodne z tą dyrektywą muszą posiadać znak CE;

Wskazówki: Tylko wtedy, gdy produkt jest zgodny ze wszystkimi dyrektywami CE (znak CE musi być wklejony), znak CE można wkleić, gdy spełnione są wszystkie wymagania dyrektywy.

▍Konieczność ubiegania się o certyfikat CE

Każdy produkt z różnych krajów, który chce wejść do UE i Europejskiej Strefy Wolnego Handlu, musi ubiegać się o certyfikat CE i oznaczenie CE na produkcie.Dlatego certyfikat CE jest paszportem dla produktów wjeżdżających do UE i Europejskiej Strefy Wolnego Handlu.

▍Korzyści z ubiegania się o certyfikat CE

1. Unijne przepisy ustawowe, wykonawcze i koordynujące normy są nie tylko duże pod względem ilości, ale także złożone pod względem treści.Dlatego uzyskanie certyfikatu CE jest bardzo mądrym wyborem, aby zaoszczędzić czas i wysiłek, a także zmniejszyć ryzyko;

2. Certyfikat CE może maksymalnie pomóc w zdobyciu zaufania konsumentów i instytucji nadzoru rynku;

3. Może skutecznie zapobiegać sytuacji nieodpowiedzialnych zarzutów;

4. W obliczu sporów, certyfikat CE stanie się prawnie wiążącym dowodem technicznym;

5. Po ukaraniu przez kraje UE jednostka certyfikująca będzie ponosić ryzyko wspólnie z przedsiębiorstwem, zmniejszając w ten sposób ryzyko przedsiębiorstwa.

▍Dlaczego MCM?

● MCM posiada zespół techniczny składający się z ponad 20 specjalistów zajmujących się certyfikacją CE baterii, którzy dostarczają klientom szybsze i dokładniejsze oraz najnowsze informacje o certyfikacji CE;

● MCM dostarcza klientom różne rozwiązania CE, w tym LVD, EMC, dyrektywy dotyczące baterii itp.;

● Firma MCM przeprowadziła do dziś ponad 4000 testów CE baterii na całym świecie.


  • Poprzedni:
  • Następny:

  • Wpisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas